Vastuvõtt 1. klassi

Jõgeva Põhikool võtab 2016/2017. õa 1. klassi astujate vanemate taotlusi vastu 7. märtsist 8. aprillini 2016.
Taotluse saab esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil kool@jpk.edu.ee või kooli kantseleis Rohu 10 tööpäeviti kell 8.30-15.30.

Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus RTF/PDF, millele on lisatud:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus) koopia;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua augustikuus.

Esialgne vastuvõetud õpilaste nimekiri kinnitatakse 27. maiks 2016.