Eksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2020/2021 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik): 28. mail 2021
  • matemaatika (kirjalik): 3. juunil 2021
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 9. juunil 2021
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 9.–10. juunil 2021.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2021. aasta 1. veebruariks.