Eksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2022/2023 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2023. aasta 1. veebruariks.