Eksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2021/2022 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta 1. veebruariks.