Tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.