Söögivahetunnid

Söögivahetunnid

1.-3. klass – 10:30

4.-6. klass – 10:50

7.-9. klass – 11:45