2023/2024 


ROHEENERGEETIKA ÕPPEVAHENDID
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja „Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetamise programmi“ abil saime soetada koolile 4 komplekti roheenergeetika õppevahendeid, mille abil on võimalik saada täielik ülevaade sellest, kuidas kütuseelementide tehnoloogia ja taastuvad energiaallikad koos toimivad ja katsetada jätkusuutliku tuleviku transpordilahendus. (https://oppelabor.ee/toode/energia-oppekomplekt-laadijaga/, https://oppelabor.ee/toode/mitme-energia-auto-teaduskomplekt/)

LOODUSHARIDUSLIKUD ÕPPEKÄIGUD
Juba traditsiooniliselt toimuvad meie koolis Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi toetuse abil ka sel õppeaastal 5.- 8.klasside loodushariduslikud õppekäigud Endla looduskeskusesse, Jääaja Keskusesse ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse.

 

2022/2023

Õppeaastal 2022/2023 saime projektiga “Jõgeva Põhikooli ainetundide mitmekesistamine VR-prillidega” toetust 18 virtuaalreaalsuse seadme ostmiseks. Projekti rahastati meetmest 2014-2020.1.3 “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.