Pikapäevarühmad

Pikapäevarühmade ajagraafik, ruumid ja õpetajad

• 1. (2.) klassi rühm I 12.00-14.00
Õpetajad: esmaspäev õp Kirsti Soosaar ruum 176 (kogunevad), siis ruum 172 /+2C/
ALATES 14.00 jätkub PPR ruumis 169
teisipäev õp Kersti Kabel ruum 176 (kogunevad), siis ruum 172 /+2A/
ALATES 14.00 jätkub PPR ruumis 176
kolmapäev õp Merje Sepp ruum 176 (kogunevad), siis ruum 176 /+2B/
ALATES 14.00 jätkub PPR ruumis 187
neljapäev õp Kait Metsla ruum 176 (kogunevad), siis ruum 171 /+2C/
ALATES 14.00 jätkub PPR ruumis 170

PÄEVAKAVA:
12.00-12.05 Kogunemine
12.05-13.00 Mängud ja jalutuskäik õues
13.00-13.30 Iseseisev õppetegevus
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.15 Iseseisev õppetegevus
14.15-14.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm
juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine

• 2. -3. klassi rühm II ruum 13.00-15.00
Õpetajad: esmaspäev õp Marge Väljaots ruum 169
teisipäev õp Kirsti Soosaar ruum 176
kolmapäev õp Kirsti Soosaar ruum 187
neljapäev õp Kirsti Soosaar ruum 170
PÄEVAKAVA:
12.55-13.00 Kogunemine
13.00-13.30 Mängud ja jalutuskäik õues
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.30 Iseseisev õppetegevus, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine

• Lastele, kes ootavad bussi rühm III (reede) 12.00-15.00
Õpetaja: õp Kirsti Soosaar ruum 187
PÄEVAKAVA:
12.00-12.05 Kogunemine
12.05-13.00 Mängud ja jalutuskäik õues
13.00-13.30 Iseseisev õppetegevus
13.30-13.45 Pikapäevarühma eine
13.45-14.15 Iseseisev õppetegevus
14.15-14.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine jm
juhendatud tegevus
14.45-15.00 Töökoha korrastamine, lahkumine