Ajalugu

Ajalugu

 • Esimene teadaolev kool asutati Jõgevale 1766.a. Liivimaa kindralkuberneri krahv G. Brownie’i käskkirja alusel. 1876.a. asutas Jõgeva mõisaomanik Ernst Manteuffel kooli, mida asutaja nime järgi kutsuti Ernsti kooliks. 19. saj lõpus ja 20.saj. alguses tegutses Jõgeval mitu erakooli: Marta Laasi kool, Kilgi erakool ja Nieländeri kool. Erakoolid tegutsesid Jõgeval 1918. aastani.
 • 1913. aastal asutati Jõgeva Haridusselts. Kaheaastase ehitustöö tulemusena avati 19. oktoobril 1915. a. Haridusseltsi Kool, kus asus õppima 89 last. Seda peetaksegi kaasaegse hariduselu alguseks Jõgeval.
 • 1920. aastal nimetati kool 6-klassiliseks algkooliks ning 1926. aastal alustati uue koolihoone ehitamist Mustvee mnt 2, milles õppetöö algas 1929. aastal.
 • 1945. aastal muudeti kool Jõgeva Keskkooliks. Sellega tekkis esmakordselt võimalus saada keskharidust Jõgeval.
 • 1951. a valmis uus koolihoone Aia 34, kus asus 1952. a õppima 654 õpilast ja õpetama 29 õpetajat.
 • 1970. a valmis uus koolimaja Rohu 10.
 • 1971–1983 tegutses Jõgeva Kaugõppekeskkool, mis 1983. aastal muudeti Jõgeva Keskkooli osakonnaks. 1995. a moodustati sellest uus iseseisev kool – Jõgeva Kaugõppekool, mis 2000. a nimetati ümber Jõgeva Täiskasvanute Keskkooliks.
 • 1984. aasta septembris jagunes Jõgeva Keskkool kaheks kooliks: Jõgeva 1. Keskkooliks (jätkas tööd Rohu 10 majas) ning Jõgeva 2. Keskkooliks, mis alustas tööd vastvalminud koolimajas Piiri 1.
 • 1995. aastal nimetati Jõgeva 1. Keskkool ümber Jõgeva Gümnaasiumiks ja 1997. a  Jõgeva 2. Keskkool Jõgeva Ühisgümnaasiumiks.
 • 2013. aastal lõpetati mõlema gümnaasiumi tegevus ning loodi kaks uut kooli: Jõgeva Põhikool ja riigikoolina tegutsev Jõgevamaa Gümnaasium. Jõgevamaa Gümnaasium alustas õppetööd renoveeritud Aia 34 koolimajas. Jõgeva Põhikooli algklassid asuvad Piiri 1 majas ja põhikooli vanemad klassid Rohu 10 maja.
 • Jõgeva Põhikool peab ennast 19. oktoobril 1915. a tööd alustanud Jõgeva Haridusseltsi Kooli õigusjärglaseks.