Õpetajad

Õpetajad

Eesti keel

Inglise keel

Vene keel

Saksa keel

Hispaania keel

Matemaatika

Füüsika

Keemia

Geograafia

Bioloogia, inimeseõpetus

Loodusõpetus, karjääriõpetus

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Muusika

Kunst

Käsitöö, kodundus

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Informaatika

Kehaline kasvatus

Klassiõpetajad

Väikeklassi õpetaja

Õpiabi õpetaja

Logopeed

Eripedagoog