Kooliõde

Kooliõde

Tervisekabinet

 

Lapsevanematele
Vastavalt Sotsiaalministri 6.jaanuari 2010 määruse nr 2 lisale „0-18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava”, on vaja läbida II, V ja IX klassis perearsti juures ennetav tervisekontroll ning I, III, V, VII ja IX klassis hambahaigusi ennetav arstlik kontroll.
Palume tagasisidet perearsti juures selgunud probleemidest.

Kasulikke viiteid
Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Lastekaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee/
Lasteabi http://www.lasteabi.ee/
Toitumine http://www.toitumine.ee/
Hammaste tervis http://www.ut.ee/tervis/hambad/
Turvaline käitumine internetis http://lapsnetis.eesti.ee/
Suhtevägivald http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Narkootikumid http://www.narko.ee
Alkohol http://www.alkoinfo.ee/
HIV http://www.hiv.ee/
Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.amor.ee/
Noormeeste terviselehekülg http://noorte.kliinik.ee/lisainfo/arstilkaik-ja-uuringud/
Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/