Konsultatsiooniajad

Konsultatsiooniajad

Konsultatsioonid ja järelevastamised toimuvad kokkuleppel õpetajaga järgmistel aegadel.

Õpetaja nimiÕppeaine(d)NädalapäevAlguse kellaaegLõpu kellaaeg
Kätli Aasinglise keelesmaspäev14:0014:45
Kätli Aashispaania keelreede13:0513:50
Ave Anslanmatemaatikaesmaspäev14:0015:30
Maire Baidaeesti keel, kirjandusreede14:0014:45
Enely Eessaarmuusikaõpetusesmaspäev13:0513:50
Auli Isakarmatemaatika, inglise keel, ajalugu, loodusõpetusneljapäev13:0014:00
Anneli Jämeeesti keel, kirjandusesmaspäev14:0014:45
Kersti Kabeleesti keel, matemaatikareede13:0013:45
Kerli Kasaringlise keelreede14:0014:45
Neeme Katt

keemia

informaatika

teisipäev

reede

14:00

14:00

14:45

14:45

Silja  Kiidjärvinglise keelreede14:0014:45
Ly Kittuseesti keel, matemaatikateisipäev12:1012:55
Piret Kollkehaline kasvatuskolmapäev13:3014:30
Merike Kompusloodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus, keemiareede13:5014:30
Koidu  Läänegeograafia, loodusõpetusneljapäev14:4515:30
Janne Maasingkunstiõpetuskolmapäev14:0014:45
Birgit Meituseesti keel, kirjandusneljapäev14:0014:45
Egert Merelaidinglise keelkolmapäev14:0014:45
Kait Metsla2b eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, 3 klassi inglise keelteisipäev13:0013:45
Angela Mägivene keel, inglise keelneljapäev14:0014:45
Gerlys Marleen Nanoinglise keelkolmapäev14:0014:45
Merle  Nisumuusikakolmapäev13:0513:50
Viktor Nõmmkehaline kasvatusreede14:0014:45
Vivian Paaksimatemaatika 5C6Bneljapäev14:0014:45
Jaak PalloTööõpetusneljapäev14:4515:30
Mariko Passelsaksa keel, inglise keel reede14:0014:45
Astra Pernmatemaatikakolmapäev14:0014:45
Maris Priikäsitöö ja kodundus 6A, 7ABC, 8CD, 9Desmaspäev14:4515:30
Maris Priikäsitöö ja kodundus 4ABC, 5Aesmaspäev13:0513:50
Merilin Priimäeinimeseõpetus, karjääriõpetuskolmapäev14:4515:30
Ester Pärnmatemaatika 7ABCDesmaspäev14:0015:15
Ester Pärnmatemaatika 4C, 5Aneljapäev13:0513:50
Mari RaamatGeograafiaesmaspäev15:0015:45
Mari RaamatTehnoloogiaõpetuskolmapäev14:0015:30
Mari  RaamatLoodusõpetusesmaspäev14:0014:45
Eha Rosineesti keel, matemaatikaesmaspäev13:0513:50
Lianne  Saage-VahurEesti keelkolmapäev14:0015:00
Eike Salukäsitöö ja kodundusesmaspäev14:0014:45
Merje Seppeesti keel, matemaatikaesmaspäev12:1012:55
Evelin Siirakmatemaatika 8. ja 9. klasskolmapäev14:0014:45
Evelin Siirakmatemaatika 5. ja 7. klassneljapäev14:0014:45
Jana Tiidoajalugu, ühiskonnaõpetusesmaspäev14:5015:35
Maarja Tiitseesti keelkolmapäev13:0513:50
Heli Toitfüüsika, loodusõpetuskolmapäev13:5014:50
Estri Vahtvene keelneljapäev7:358:05
Estri Vahtvene keelreede13:0514:45
Silve Veinjärvajalugu, ühiskonnaõpetuskolmapäev14:0014:45
Maria-Elisabeth Voodermatemaatika, informaatikateisipäev14:0014:45
Rainer Võsastekehaline kasvatusreede14:0014:30
Silja Võsastebioloogia, loodusõpetuskolmapäev13:5015:30
Marge Väljaotseesti keel 4Aneljapäev14:0014:45

Järeltöid on võimalik teha ka kogu koolile ühistel aegadel: E 14.00-14.45 ja K 14.50-15.35. Järeltöö tegemise kuupäev tuleb aineõpetajaga eelnevalt kokku leppida.