Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased järgmised tulemused.

9. klass
Rutha Pärt  – 1. koht (kutsutud vabariiklikku vooru).

Juhendaja Silve Veinjärv.

Kool tänab õpilast ja juhendajat.