1. märtsist 5. – 9. klassid distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” (https://www.riigiteataja.ee/akt/319022021008) on alates 1. märtsist õpilased alates 5. klassist distantsõppel. Täpsem info õppetöö korraldamise kohta on leitav Stuudiumist.

JPK juhtkond