Tule tööle!

Jõgeva Põhikool ootab oma meeskonda osalise koormusega inimese- ja loodusõpetuseõpetajat, kel on ka karjäärinõustamise kogemus. Hea kandidaat

  • toetab iga õpilase arengut ning rakendab kaasaegset õpikäsitust;
  • on keskkonnateadlik ja säästliku mõtteviisiga.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Jõgeva Põhikool ootab oma meeskonda täiskoormusega sotsiaalpedagoogi, kes:

  • analüüsib isiku toimetulematuse põhjusi ning määratleb lähikeskkonnas olemasolevaid abi- ja tugivõimalusi erinevatel tasanditel;
  • nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, sh klassijuhatajaid;
  • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilast teiste spetsialistide poole;
  • tunneb PGS-i, lastekaitse- ja noorsootööalast seadusandlust.

Tööle asumine veebruaris 2020.

Haridust tõendavad dokumendid ja CV saata 18.novembriks 2019 aadressile triin.lobu@jpk.edu.ee või Rohu 10, 48307 Jõgeva.

Täpsem info telefonil 5343 5002