Külalised Peetri koolist

Kolmapäeval, 6. novembril külastasid meid Peetri kooli klassiõpetajad.
Lisaks kohtumisele kolleegidega said nad end ka liigutada. Seda loomulikult meie mängujuhtide juhendamisel.
Kuna liikumine on meie koolis olulisel kohal, siis näitame meeleldi ka oma külalistele, kuidas siduda liikumine teiste tegevustega.