Õpioskuste talgud

Jõgeva Põhikooli 6. klassi õpilased Jette Sulp, Kairit Kipper, Lota Vilumaa, Lisete-Liisa Saar ja Linell Mandre osalesid 30. aprillil õpioskuste talgute riiklikus voorus.

Õpilased said enda õpi- ja meeskonnatöö oskusi proovile panna kompleksülesande lahendamisel. Ülesande lahendamiseks tuli:
– otsida infot erinevatest allikatest;
– kasutada Google Maps koordinaatide abil asukoha määramiseks, mõõtmiste tegemiseks;
– saadud mõõtmistulemuste abil teha arvutusi kasutades õpitud valemeid;
– katse käigus selgitada välja, milline mullaproov sisaldab pliiosakesi;
Paralleelselt teiste tegevustega planeerida oma tööd rühmas, analüüsida oma tegevusi ning protsessi kohta plakat koostada.

Aitäh osalejatele!