Õpetajate päev

Viiendal oktoobril on õpetajate päev. See on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks.

Sel päeval on Jõgeva Põhikoolis lühendatud tunnid.
Täpsemalt tundide ajad:

I kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
Söögivahetund
4. 10.10-10.40
5. 10.45-11.15

II kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
4. 10.00-10.30
Söögivahetund
5. 10.45-11.15
6. 11.20-11.50

III kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
4. 10.00-10.30
5. 10.35-11.05
Söögivahetund
6. 11.20-11.50

Ilusat sügist!

Manuste ala