Jõgeva valla koolid on homsest distantsõppel

Hea koolipere!

Lähtuvalt Jõgeva Vallavalitsuse soovitusest jäävad Jõgeva valla haridusasutused 15. ja 16. oktoobriks distantsõppele. 
Meie koolis ei ole hetkel teadaolevalt ühtegi viirusekandjat.
Iga õpetaja annab nendeks päevadeks oma aine kohta õpilastele esmased juhised Stuudiumi kaudu.
Loodame, et pärast koolivaheaega saame tervetena ja veel tegusamatena üheskoos õppetööd jätkata.