Lühendatud tunnid 25. septembril

Seoses õpetajate koolitusega on 25. septembril mõlemas majas lühendatud tunnis.

1. tund 8.00 – 8.35
2. tund  8.40 – 9.15
3. tund  9.20 – 9.55
I söögivahetund
4. tund  10.05 – 10.40
II söögivahetund
5.  tund 10.50 – 11. 25
III söögivahetund
6.  tund  11.35 – 12.10
7.  tund 12.15 – 12.50