Hindamisjuhendi muudatus

Jõgeva Põhikooli hindamisjuhendi VIII peatüki lõige 5 kohaselt kasutatakse sooritamata töö märkimiseks e-päevikus eraldi tähist, milleks on “0” (null).

Õpilaste teadmiste ja oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kord Jõgeva Põhikoolis