Jõgeva valla õpetajate päeva tänuõhtul tunnustati ka Jõgeva Põhikooli õpetajaid

05. oktoobril 2023 toimus Jõgeva Kultuurikeskuses õpetajate päeva tänuõhtu, kus avaldati tunnustust silmapaistvatele Jõgeva valla õpetajatele. Välja jagati tänukirju, aukirju kui ka aasta õpetajate tiitleid. Jõgeva Põhikoolil on rõõm teatada, et tunnustatuid leidus igas kategoorias ka meie kollektiivi seas.

JÕGEVA VALLA AASTAÕPETAJA ÜLDHARIDUSKOOLIS 2023 ON…
▪️Jõgeva Põhikooli füüsikaõpetaja HELI TOIT.

Ta on tundides julgelt uusi võimalusi kasutav õpetaja, kes juba mitmendat aastat kasutab paberil õppekirjanduse asemel e-õppematerjale. Möödunud aastal oli ta esimene, kes virtuaalreaalsuse-prille oma tundides kasutama hakkas. Tema kirjutatud projekt toob käesoleval õppeaastal koolile võimaluse soetada roheenergia õppekomplektid, mis aitavad suurendada õpilaste teadlikkust loodust säästvatest võimalustest. Ta ärgitab õpilasi analüüsivalt mõtlema, et mõista looduses toimuvaid protsesse. Olulisel kohal tema metoodikas on avastuslik õpe. Olulisel kohal on teooria ja praktika põimumine üheks tervikuks. Ta on aastaid juhendanud põnevaid loovtöid nii robootikas kui ka füüsikas. Õpilased esindavad kooli edukalt maakondlikel olümpiaadidel ja jõuavad sageli maakonda esindama vabariiklikesse voorudesse.

JÕGEVA VALD TUNNUSTAS AUKIRJAGA:
▪️ASTRA PERN – tulemusliku töö eest matemaatika õpetajana Jõgeva Põhikoolis.
▪️JÕGEVA VALD TUNNUSTAS TÄNUKIRJAGA:
▪️KERTU SÄINAS – õpilaste toetamise ja tugeva koostöövõrgustiku loomise eest
sotsiaalpedagoogina Jõgeva Põhikoolis;
▪️SILVE VEINJÄRV – panuse eest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Jõgeva
Põhikooli õppekava arendusse;
▪️MAIMU VALDMANN – Jõgeva koolide hariduspärandi hoidmise eest;
▪️JANNE MAASING – kaunilt kujundatud koolikeskkonna eest Jõgeva Põhikoolis;
▪️EGERT MERELAID – hooliva suhtumise ja südamega sisustatud tunniväliste
tegevuste eest Jõgeva Põhikoolis.

“Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa” (Ilves, 2019). Aitäh, et olete meie noortele kui ka Jõgeva Põhikoolile olemas!