Jõgeva Põhikooli asutamine

28. juunil 2012. a otsustas Jõgeva Linnavolikogu asutada Jõgeva linnas põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks munitsipaalkoolina Jõgeva Põhikooli. Jõgeva Põhikool alustab koolitustegevust 1. septembrist 2013. a.

25. oktoobril 2012. a võttis linnavolikogu vastu Jõgeva Põhikooli põhimääruse.

21. jaanuaril 2013. a  kinnitas Jõgeva Linnavalitsus alates 8. veebruarist 2013. a Jõgeva Põhikooli direktori ametikohale Taisto Liivandi.