Jõgeva Põhikooli õpetajate konkurss

1. septembril 2013 tööd alustav Jõgeva Põhikool kuulutab välja konkursi järgmistele õpetajate ametikohtadele:

klassiõpetajad,
eesti keel ja kirjandus,
inglise keel,
vene keel,
saksa keel,
soome keel,
matemaatika,
füüsika,
keemia,
bioloogia,
geograafia,
ajalugu ja ühiskonnaõpetus,
kehaline kasvatus (P ja T),
arvutiõpetus (osalise koormusega),
muusikaõpetus,
kunstiõpetus,
inimeseõpetus,
töö- ja tehnoloogia õpetus,
käsitöö ja kodundus,
logopeed-eripedagoog,
sotsiaalpedagoog.

Kandidaatidel esitada kandideerimiseks:

  • avaldus,
  • CV,
  • kvalifikatsioonile vastavust  tõendavate dokumentide koopiad,
  • motivatsioonikiri.

Kandidaadile tuleb kasuks:

  • koostöövalmidus õppetegevuse korraldamisel,
  • ainealaste olümpiaadide, võistluste, konkursside ja projektitegevuste kogemus,
  • mitme aine õpetamise pädevus.

Dokumendid esitada 1. märtsiks 2013 digiallkirjastatult e-posti aadressile pohikool@jogeva.ee  või paberkandjal allkirjastatult Jõgeva Linnavalitsuse aadressil Suur 5, Jõgeva, 48306 märksõnaga „Jõgeva Põhikooli konkurss”.

Lisainfot saab küsida: pohikool@jogeva.ee  või telefonil 5061741