Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased järgmisi tulemusi.

9. klass:
Individuaalvõistlus
Elisabet Rähn pääses piirkonnavoorust edasi II vooru.

Meeskonnavõistlus
II koht 9.b klassi meeskond koosseisus: Fiona Järvela, Trevor Nork, Karola Sild, Elisabet Rähn.
III koht 9.c klassi meeskond kooseisus: Adele Martina Kompus, Madis Pihl, Karola Sein, Johanna- Elisabeth Võsaste.

Juhendaja: Silve Veinjärv

Kool tänab õpilasi ja juhendajat.