Trimestrid

Alates 2016/17 õppeaastast pannakse Jõgeva Põhikoolis kokkuvõtvad hinded trimestrite kaupa.
Trimestrihinded pannakse välja:

  • 25. novembril,
  • 3. märtsil,
  • 2. juunil.

Lähemalt saab lugeda Jõgeva Põhikooli hindamisjuhendist.