Soonädal

25.-29. jaanuaril on koolis Soonädal.

Selle raames toimuvad järgmised tegevused:
* sooalase multifilmi vaatamine
* sooalaste plakatite tegemine
* tööõpetuse tundide vahetus (poisid lähevad tüdrukute tundi ja vastupidi) – nädala jooksul vahetavad tunnid: 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D ja 9.A (teistel klassidel ei saa vahetust teha)

* kehalise kasvatuse tundide vahetus – tunnid vahetavad ära kõik 8. klassid, 6.A (reedel 6. tund) ja 7.A (teisipäeval 6. tund)

* inimeseõpetuses 5.-7. klassidel töölehtede täitmine
* teema käsitlemine erinevates ainetundides