Pakume tööd

Jõgeva Põhikool pakub 2019. aasta oktoobri lõpust tööd eripedagoogile või klassiõpetajale, kel oleks lisaks eripedagoogiline pädevus.

Oled oodatud kandideerima, kui oskad
* juhendada ja õpetada haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasi
* nõustada õppimisel abi vajavat last ja tema vanemaid
* toetada ja juhendada õpetajat töös HEV-õpilasega
* teha koostööd kooliväliste tugisüsteemidega
* täita HEV-õpilase kohta vajalikku dokumentatsiooni
* koordineerida tugisüsteemide tööd koolis.

Huvi korral saada sooviavaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17. juunil aadressile kool@jpk.edu.ee või Piiri 1, Jõgeva 48307. Täpsem info telefonil 53 435 002