Õpetajate päev

9. oktoobril

Tundide ajad:
1. 8.00 – 8.25
2. 8.30 – 8.55
3. 9.00 – 9.25
I söögivahetund
4. 9.35 – 10.00
II söögivahetund
5. 10.10 – 10.35
III söögivahetund
6. 10.45– 11.10

Pärast 6. tundi õpetajate ja asendusõpetajate ühine üritus aulas.