Olümpiaadid jaanuaris

Jõgeva Põhikooli õpilased osalevad jaanuarikuus järgmistel aineolümpiaadidel:

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 19. jaanuar Jõgevamaa Gümnaasium
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 26. jaanuar Jõgevamaa Gümnaasium
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 31. jaanuar Jõgevamaa Gümnaasium