Olümpiaadid jaanuarikuus

18.01 füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor;
24.01 emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor;
25.01 keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.