Maakondlik 9. klasside saksa keele tõlkevõistlus

2018. aasta maakondliku 9. klasside saksa keele tõlkevõistluse võitis Jõgeva Põhikooli õpilane Annaliis Tenisson.
Juhendaja Riina Reimand.
Kool tänab võistlusel osalenud õpilasi ja õpetajat.