Lumelinna ehitamine

3. veebruaril ehitasid Jõgeva Põhikooli 6.-9. klasside meeskonnad lumelinna. Kaheksast lumehunnikust vormiti vahvad kujud, mis mõeldud väiksematele aktiivseks kasutamiseks nii õuevahetunnis kui vabal ajal. Noored said proovile panna oma loomingulisuse ideekavandi välja mõtlemisel, oskuse meeskonnatöö planeerimisel ja sihikindluse viia alustatu ka lõpuni. Kõik osalejad olid väga tublid! Üksmeelselt kinnitati, et oli tore ja lõbus päev!