Loovtööde kaitsmine

Loovtööde kaitsmine toimub 15. aprillil alates kell 13.00 (kunstiõpetuse tööd 16. aprillil).