Koolimaja vaheajal

Vaheajal on koolimaja avatud 8.30 – 14.00.
Dokumentide vastuvõtt ja väljastamine kantseleist toimub eelneval kokkuleppel (tööpäeviti tel 5349 5238).
Tegusat vaheaega!