Kool on distantsõppel alates 16. märtsist

Valitsuskabineti otsusest lähtuvalt jääb koolimaja suletuks alates 16. märtsist. Koolitöö on korraldatud distantsõppena. Lastele antakse ülesanded iga ainetunni jaoks päeva kaupa Stuudiumis koduse ülesandena. Stuudiumi kaudu on võimalik kõikide õpetajatega kokku leppida lisajuhendamise võimalus ning viis.

Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Vajalikku infot ning vastuseid korduma kippuvatele küsimustele saab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

Kooli kantselei töötab elektroonselt, samuti teevad distantsilt tööd kõik õpetajad ja juhtkond tööpäeviti kell 8-15.

Et edasist koolitööd planeerida, palume teil klassijuhatajale teada anda lapse kõikidest haigestumisest, karantiini jäämisest ja kriisipiirkonnast naasmisest.

Oleme kõik ühiselt sellises eriolukorras esimest korda. Palume koostööd lapse iseseisva õppimise toetamisel. Toonitame, et iga koolipäev on õppetöö päev ning sellega tuleb igapäevaselt tegeleda. Kindlasti antakse lastele ka hindelisi ülesandeid. Meid on toetamas Innove:

https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-saavad-vanemad-oma-last-kaugoppe-ajal-toetada/

https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Endiselt kasutame info vahendamiseks nii kodulehte kui ka Stuudiumit ja teeme edasised otsused olukorrast lähtuvalt. Palun jälgige teabekanaleid ja meediat, säilitage rahu, hoolitsege selle eest, et lapsed viibiksid küll värskes õhus, ent mitte kontrollimatult suurtes seltskondades.