Kolleegid külas

17. septembril külastasid meie kooli Tartu Kivilinna Kooli juhtkond ja tugispetsialistid.
Tutvuti majaga ning vahetati kogemusi. Sarnasusi on meil palju, mõlemad on suure õpilaste arvuga põhikoolid, töötajatel silmad säravad ning muidugi oleme mõlemad ka Liikuma Kutsuvad Koolid!
Tore on saada teada, kuidas teistes koolides asju tehakse ning üksteisega muresid-rõõme jagada!