Jõgevamaa maakonnasipelgas 2016

Projekt „Loodusainete õpet ja integratsiooni toetavad aktiivõppetunnid Jõgeva Põhikoolis“ valiti Jõgevamaa parimaks 2016. aasta KIKi toetatud projektiks ja sai Maakonnasipelga tiitli.
Selle projekti kaudu said õpilased oma teoreetilisi keskonnalaseid teadmisi kinnistada läbi praktiliste tegevuste. Õpiti, kuidas märgata ümbritsevat keskkonda ja seostada seda inimtegevusega.
KIKi toetus: 3 805 € keskkonnaprogrammist.