Inglise keele olümpiaad

6. aprillil toimunud inglise keele olümpiaadi piirkondlikus voorus saavutasid Jõgeva Põhikooli õpilased järgmisi tulemusi.

7. klass
Kristin Pütsep, Kairin Tammel 3. koht
Juhendaja Tiiu Hirse

8. klass
Emma Õnne, Eleri Sirel 2. koht
Kärtyn Kaljusalu, Elisabet Hein 3. koht
Juhendaja Urve Mölder

Kool tänab õpilasi ja juhendajaid.