Head tulemused üleriigilistel olümpiaadidel

Emakeeleolümpiaadi lõppvoor (14. märts 2014)

9.–10. klassi vanuserühm
Sandra Võsaste 9.b klass – 5. koht, II järgu diplom
Juhendaja õp Endla Matela

Ajaloo-olümpiaadi lõppvoor (19. märts 2014)
Anita Maasalu 9.c klass – 3.-5. koht
Sandra Võsaste 9.b klass – 7.koht
Juhendaja õp Jana Tiido