Distantsõppe lõpp

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Kontaktõpet läbi viies tuleb järgida üldisi ohutusmeetmeid – haigena püsida kodus, pesta käsi, vähendada kontakte, kanda alates 12. eluaastast maski ja võimalusel hajutada.

Jõgeva Põhikool