1. klassi astumise taotlused

Lp 1. klassi astuvate laste vanemad!

Jõgeva Põhikool võtab 2024/2025. õa 1. klassi astuvate laste vanemate taotlusi vastu 1. märtsist 1. aprillini 2024.
Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus (PDF või DOCX), millele on lisatud:
1) sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
Taotlusi võetakse vastu kooli kantseleis Rohu 10 tööpäeviti kell 9.00-12.00. Digiallkirjastatud taotluse saab esitada e-posti aadressil kool@jpk.edu.ee.
Koolivalmiduskaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt augustikuu jooksul.
Taotlust täita ja vajaminevate dokumentide koopiaid saab teha ka kooli kantseleis.