Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased järgmised tulemused. 9. klass Rutha Pärt  – 1. koht (kutsutud vabariiklikku vooru). Juhendaja Silve Veinjärv. Kool tänab õpilast ja juhendajat.

1. märtsist 5. – 9. klassid distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” (https://www.riigiteataja.ee/akt/319022021008) on alates 1. märtsist õpilased alates 5. klassist distantsõppel. Täpsem info õppetöö korraldamise kohta on leitav Stuudiumist…. Loe edasi »

Talvevaheaeg

Talvevaheaeg 22. – 28. veebruar. Koolivaheajal on kantselei avatud: 22. veebruaril kell 9 – 12, 23. veebruaril kell 9 – 12, 24. veebruaril suletud, 25. veebruaril kell 9 – 12,… Loe edasi »