11. märtsist on kogu kool distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele (https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv.pdf) toimub 11. märtsist kuni 11. aprillini õppetöö kõikides klassides distantsõppe vormis. Täpsem info õppetöö korraldamise kohta on leitav Stuudiumist. Distantsõppe perioodil on kooli kantselei avatud… Loe edasi »

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased järgmised tulemused. 9. klass Rutha Pärt  – 1. koht (kutsutud vabariiklikku vooru). Juhendaja Silve Veinjärv. Kool tänab õpilast ja juhendajat.

1. märtsist 5. – 9. klassid distantsõppel

Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” (https://www.riigiteataja.ee/akt/319022021008) on alates 1. märtsist õpilased alates 5. klassist distantsõppel. Täpsem info õppetöö korraldamise kohta on leitav Stuudiumist…. Loe edasi »