Jõgeva Põhikooli töötajate konkurss

1. septembril 2013 tööd alustav Jõgeva Põhikool võtab tööle: IT-juhi, huvijuhi, majandusjuhi, raamatukoguhoidja, sekretäri.   Kandidaatidel esitada kandideerimiseks: avaldus, CV, motivatsioonikiri (nägemus oma tulevasest tööst).   Dokumendid esitada 12. aprilliks… Loe edasi »

Jõgeva Põhikooli õpetajate konkurss on lõppenud

1. märtsil lõppes dokumentide vastuvõtt Jõgeva Põhikooli õpetajate ametikohtadele. Nüüd alustab tööd konkursikomisjon, kuhu kuuluvad Jõgeva Põhikooli direktor ja direktori asetäitja õppekasvatustöö alal, Jõgeva Linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist, Jõgeva Gümnaasiumi ja… Loe edasi »

Jõgeva Põhikooli õpetajate konkurss

1. septembril 2013 tööd alustav Jõgeva Põhikool kuulutab välja konkursi järgmistele õpetajate ametikohtadele: klassiõpetajad, eesti keel ja kirjandus, inglise keel, vene keel, saksa keel, soome keel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu… Loe edasi »

Jõgeva Põhikooli asutamine

28. juunil 2012. a otsustas Jõgeva Linnavolikogu asutada Jõgeva linnas põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks munitsipaalkoolina Jõgeva Põhikooli. Jõgeva Põhikool alustab koolitustegevust 1. septembrist 2013. a. 25. oktoobril 2012. a võttis linnavolikogu… Loe edasi »