Õpetajate päev

      Õpetajate päev kommenteerimine on välja lülitatud
Viiendal oktoobril on õpetajate päev. See on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks.

Sel päeval on Jõgeva Põhikoolis lühendatud tunnid.
Täpsemalt tundide ajad:

I kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
Söögivahetund
4. 10.10-10.40
5. 10.45-11.15

II kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
4. 10.00-10.30
Söögivahetund
5. 10.45-11.15
6. 11.20-11.50

III kooliaste
1. 8.15-8.45
2. 8.50-9.20
3. 9.25-9.55
4. 10.00-10.30
5. 10.35-11.05
Söögivahetund
6. 11.20-11.50

Ilusat sügist!

Manuste ala