Vastuvõtt Jõgeva Põhikooli 1. klassi

Alates 3. märtsist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse (võimalik täita kohapeal või alla laadida PDF  RTF).
Taotlusi võetakse vastu Jõgeva Põhikooli kantseleis Rohu 10 tööpäeviti kell 8:00-16:00.
Esimesse klassi sisseastumisel esitab vanem põhikoolile:

1) lapse isikut tõendava dokumendi (eelistatult sünnitunnistus) ja selle koopia;
2) enda isikut tõendava dokumendi ja selle koopia;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (hiljemalt 31. augustiks);
4) foto mõõtmetega 3×4 cm õpilaspileti jaoks;
5) lasteasutusest saadud koolivalmiduskaardi .

Olete oodatud!