Vastuvõtt 2018/2019. õa 1. klassi

Jõgeva Põhikool võtab 2018/2019. õa 1. klassi astujate vanemate taotlusi vastu 5. märtsist 6. aprillini 2018.
Taotluse saab esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil kool@jpk.edu.ee või kooli kantseleis Piiri 1 tööpäeviti kell 9.00-15.00.

Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus (PDFDOCX), millele on lisatud:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus) koopia;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua augustikuus.

Esialgne vastuvõetud õpilaste nimekiri kinnitatakse 25. maiks 2018.