Vastuvõtt 1. klassi

Lp 1. klassi astuvate laste vanemad!

Jõgeva Põhikool võtab 2020/2021. õa 1. klassi astuvate laste vanemate taotlusi vastu 2. märtsist 3. aprillini 2020. Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus (PDF või DOCX), millele on lisatud:

1) sisseastuja sünnitunnistuse koopia;

2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

Taotlusi võetakse vastu kooli kantseleis Rohu 10 tööpäeviti kell 9.00-15.00. Digiallkirjastatud taotluse saab esitada e-posti aadressil kool@jpk.edu.ee.

Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt augustikuu jooksul.

Taotlust täita ja vajaminevate dokumentide koopiaid saab teha ka kooli kantseleis.

Esialgne vastuvõetud õpilaste nimekiri kinnitatakse 27. maiks 2020.