Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik voor

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas 9. b klassi õpilane Elisabet Rähn 11.- 12. koha.
Juhendaja Silve Veinjärv.

Kool tänab õpilast ja juhendajat.