Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Jõgeva maakonna ühiskonnaõpetuse olümpiaadil saavutasid meie õpilased järgmised tulemused.
Elisabet Hein – 1. koht,
Kertu Kinks – 2. koht,
Sandra Kuuskmäe – 3. koht.
Juhendaja Tiina Kull.

Kool tänab õpilasi ja juhendajat.