Tule tööle!

Jõgeva Põhikool pakub 2019. aasta oktoobrist tööd eripedagoogile või klassiõpetajale, kel oleks lisaks eripedagoogiline pädevus.

Oled oodatud kandideerima, kui oskad
* juhendada ja õpetada haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasi;
* nõustada õppimisel abi vajavat last ja tema vanemaid;
* toetada ja juhendada õpetajat töös HEV-õpilasega;
* teha koostööd kooliväliste tugisüsteemidega;
* täita HEV-õpilase kohta vajalikku dokumentatsiooni;
* koordineerida tugisüsteemide tööd koolis.

Ootame oma meeskonda ka psühholoogi, kes 

* oskab nõustada nii õpilast, õpetajat kui ka lapsevanemaid;

* analüüsida erivajadustega õpilaste õppeprotsessi ja õpiabisüsteemi tõhusust.

Huvi korral saada sooviavaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16. septembril aadressile kool@jpk.edu.ee või Rohu 10, Jõgeva 48307. Täpsem info telefonil 53 435 002.